Thursday, May 13, 2010

bicycle review

จักรยาน, รถจักรยาน, ซื้อจักรยาน, ขายจักรยาน, จักรยานมือสอง, จักรยานใหม่, จักรยานเสือภูเขา, จักรยานเสือหมอบ, จักรยานไฟฟ้า, จักรยานพับ, bicycle, bike, mountain bike, BMX, MTB, road bike, trek, จักรยานโบราณ, ร้านรถจักรยาน, อะไหล่รถจักรยาน

http://www.pedalpushersonline.com/images/bicycles_landing.jpg
http://www.pedalpushersonline.com/?CID=753

bicycle review

RoadBikeReview: cycling gear reviews, forums, and classifieds
product reviews, ratings and classifieds for road bikes, cycling, bicycle, bike, parts, components, mountain biking, used bike, bicycle classifieds.
Reviews - Forums - Road Bike - Hot Deals
www.roadbikereview.com/

Bicycle Reviews | Review Guide
Before one goes out and buys a bicycle, it is very important that they read bicycle reviews written by other riders. The more they can get feedback about ...
www.bikebuying.com/bicycle_reviews/bicycle_reviews.htm

Bicycle .net :: cycling news, races, bike product reviews ...
13 Oct 2009 ... So you are probably asking yourself why did Bicycle.net review a swimming product. Well, on the surface it may appear that there is no ...
www.bicycle.net/

the Bicycle Review - Home
Electronic Journal of contemporary Literature and Art.
www.thebicyclereview.net/index.html

Current Issue - the Bicycle Review
15 Oct 2009 ... The Bicycle Review 3. Bicycle Book. What is he talking about, you're probably thinking now. A lot of people have read this journal and ...
www.thebicyclereview.net/current-issue.html

Road Bike Reviews, Bicycle Reviews, Best Road Bikes
ConsumerSearch.com reviews the reviews of road bikes (bicycles, road bicycles), as well as hundreds of other products. The site identifies which road ...
www.consumersearch.com/road-bikes

Armchair Traveler - Book Review - BICYCLE DIARIES By David Byrne ...
20 Sep 2009 ... The writer and musician's travelogue uses a bicyclist's perspective to take us from his home in New York City to Berlin, Istanbul and other ...
www.nytimes.com/2009/09/20/travel/20armchair.html -

BIKE REVIEW WEBSITES >>> Cycle reviews & Bicycle Review Web Sites
Outside Magazine is one of the best sources of bike information, biking travel ideas and cycle maintenance but it's not quite so good for bicycle reviews. ...
www.bonthronebikes.co.uk/help/bike-review-web-sites

Bicycling Magazine: Bikes, Gear, Training, Reviews, Maintenance
Bicycling Magazine features bikes, bike gear, equipment reviews, ... Johan Bruyneel blogs about his trip to help World Bicycle Relief raise $1 million. ...
www.bicycling.com/

Bicycle Seat Reviews | Bicycle Saddle and Seat Reviews
Bicycle Seat Reviews and Articles discussing bicycle saddles. Lowest prices around on bicycle seats and bicycle saddles.
bicycleseatreviews.com/

จักรยาน, รถจักรยาน, ซื้อจักรยาน, ขายจักรยาน, จักรยานมือสอง, จักรยานใหม่, จักรยานเสือภูเขา, จักรยานเสือหมอบ, จักรยานไฟฟ้า, จักรยานพับ, bicycle, bike, mountain bike, BMX, MTB, road bike, trek, จักรยานโบราณ, ร้านรถจักรยาน, อะไหล่รถจักรยาน

Island Garden to Vancouver Walking to Seattle Shopping

It's so hard to leave my garden at this time of year -- especially now that this dazzling clematis -- Jersey Cream -- is coming into its glory. It's been putting on a decent show the last few years, but its maturity (about 8 years or so in this spot) is such that its finally making headway up the arbutus trunk and is wending its way over to the pergola we had built last year.

Rising out of the sea of cornflowers (centaura cyanus) and allium, it was splendid in the last few days of sunshine and will be so all weekend.

But I left it to bloom on its own yesterday, and I came over to Vancouver where I drove out to my Mom's (half an hour's city traffic there, half an hour back) to bring her back to our place for a walk along the English Bay seawall. She loved it! She can walk for hours, kilometres, without complaint, and she was delighted by the change in scenery, the beach smells, the crowds of happy people. We saw a group of gorgeous young men practising tightrope-walking, some kind of (very strong, one must imagine) green ribbon stretched about two feet off the ground between two trees, an expanse of perhaps thirty feet. They'd take a few running steps and leap onto the "rope," landing gracefully and then pacing one magical footprint after another to a certain point at which they would attempt a pivot . . . as with skateboarders practising their tricks, or hacky-sackers, I was mesmerized not only by their powerful muscularity put to such a graceful exercise but also by that youthful exuberant masculinity -- One of them had a very decent camera, special lens extending its size, and was snapping photos of his buddies mid-action. I couldn't help but think that someday they would look back on these pictures someday with wonder that they were ever so young and beautiful.

Mom and I, much less young, less beautiful, nonetheless enjoyed our walk, but after an hour of it decided some nourishment was in order so we ducked into the Bar at the venerable, ivy-covered, Sylvia Hotel, where we ordered pots of tea and some desserts. Mom had insisted she wasn't hungry altho' I was a bit alarmed to realize she hadn't bothered with lunch before I picked her up (at 1:30, so lunch had not been implied or intended), but she surprised and amused both of us (and the waiter) by polishing off ALL of a large slice of New York cheesecake. All of it! Except that when I pointed out how well she'd done with it, at which point she had one last mouthful on her fork, she left that piece on the plate, balancing her wish to eat it against her need to prove how dainty she was;-) She doesn't need to prove anything about her dainty appetite to anyone, all 110 pounds of her. . . .
Luckily, we still had another half hour of walking to get back to the condo and my car, so she felt better about working off her cheesecake, and then I plunged into rush hour traffic to drive her back home. Two hours of driving for two-three hours of walking and visiting. Much chatting and only a tiny bit of frustration, tempered by amusement alternating with sadness, over the recurring vagueness, lost memories, and repeated emphases. Old age is not for the weak. . .

And now, today, Pater will head back to our island after work and admire these clematis and the rest of the garden, but he'll have to do so on his own, because . . .
I'm
going
to
SEATTLE
with three of my SISTERS!
We're going to help one of my sisters (the cute little blonde one in my Mother's Day post) choose a Mother-of-the-Bride dress. Hilary is a very young Mother-of-the-Bride and there is not a stodgy bone in her body. Her daughter, Erica, will be a lovely bride this July and she is unlikely to expect much formality, being of the non-stodge sort herself. So we should have all sorts of fun outfitting Hilary although I'll be disappointed that we can't browse those beaded, draped, caped, pastel wonders that grace some women-of-a-certain-age once they are called to mix the maternal with the bridal . . .
So I've packed my red hardbodied carry-on -- the same bag that I've used to get through three weeks in Europe should be able to get me through a weekend of shopping with my sisters, but it still seems quite full. This afternoon, I'll trundle it down to one sister's office so we can Skytrain together out to the 'burbs where another sister will pick us up and we'll rendez-vous with Sister #4 and head out on our Road Trip and Shopping Weekend. Squeeeeeee!
See you back here on Sunday or Monday -- have fun!